Wij kennen geen speciale dag waarop een kind kan worden ingeschreven.
We verzoeken u minimaal zes maanden voordat uw kind 4 jaar wordt in te schrijven.
Het is prettig als u hiervoor een afspraak maakt, zodat we u rond kunnen leiden in school en wederzijdse verwachtingen af kunnen stemmen.