Wij kennen geen speciale dag waarop een kind kan worden ingeschreven.
Wilt u dat s.v.p. wel minimaal drie maanden voordat het kind 4 jaar wordt doen?
Het is prettig als u hiervoor een afspraak maakt.

Het inschrijfformulier vindt u door 
hier te klikken.