informatieborchure BSO / TSO
huishoudelijk reglement BSO / TSO
inspectierapport BSO

 
 Kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bijna iedereen die werkt of studeert, maakt gebruik van een vorm van kinderopvang. Wij kunnen u professionele opvang bieden.
 
Wie zijn wij?
Onze organisatie richt zich in eerste instantie op de buitenschoolse opvang van de 4 tot 12 jarigen van alle scholen uit Bernisse, Zwartewaal en Rozenburg.
 
0pvang 4- tot ca. 12-jarigen:
De opvang is voor en na schooltijd en in de schoolvakanties van 7.00 uur tot 18.00 uur geopend.
 
Wat bieden wij?
Onze organisatie kent verschillende opvang mogelijkheden.
De kinderen worden in verticale stamgroepen van maximaal 20 kinderen opgevangen. Er zijn verschillende pakketten mogelijk:
·         voorschoolse opvang
·         naschoolse opvang
·         vakantie opvang.
·         of gezamenlijk in een pakket
·         flexibele opvang (voor ouders / verzorgers die continue en / of onregelmatig werken)
·         Incidentele opvang
·         Workshops: Op de woensdagmiddag worden er workshops aangeboden voor kinderen vanaf 8 jaar. Voor deze workshops worden extra kosten in rekening gebracht. Kinderen die geen gebruik maken van de Bso kunnen ook tegen betaling deelnemen aan deze workshops.
·         Vervoer service: Voor de kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang en vervoer nodig hebben van en naar school. Indien u vervoer nodig heeft, worden hierover met u prijsafspraken gemaakt.
 
Wij zijn het gehele jaar open met uitzondering van de officieel erkende feestdagen.
 
Wat verder nog van belang voor u is om te weten is dat wij plaatsen per de eerste en de zestiende van de maand en dat wij twee maanden opzegtermijn hanteren. Inschrijfgeld bedraagt € 20 en wordt geretourneerd bij plaatsing. Eenmalig worden administratiekosten berekend.
 
Waar staan wij voor?
 Wij vinden het belangrijk om de kinderen een veilige en gezellige plek aan te bieden, om hun zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen stimuleren en hen de ruimte te geven zich ontplooien op een wijze die bij de leeftijd past. Wij hopen dat u en uw kind zich snel bij ons thuis zullen voelen. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht.
 
Centraal Bureau:                                                                    
Bso Bernisse
Harregatplein 13B      3214 VP Zuidland
Tel: 0181-459252
06-51883843
Email: s_de_ruijter@msn.com       
Bankrekeningnummer:38.08.03.828
KvK:  24343592