OUDERWERKGROEP (OWG)


Op de Markenburg werkt onze eventmanager Mirjam van Es samen met de OWG om de activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, Pasen , Schoolreis etc. te organiseren.
Ieder schooljaar worden er een aantal vergaderingen, verspreid over het schooljaar, gehouden waarin de activiteiten met elkaar worden besproken.
Vanuit deze vergaderingen nemen er OWG leden en de eventmanager zitting in werkgroepen en bespreken met elkaar de invulling van een activiteit.
Er wordt een draaiboek gemaakt en de activiteit wordt vormgegeven.
Na de activiteit vindt er in de OWG vergadering een evaluatie plaats.

De OWG beheert de (vrijwillige) ouderbijdragen (zie Ouderbijdrage op onze site ).

Het bankrekeningnummer van de OWG is NL 49 RABO 0375 9605 03 t.n.v. OWG Markenburgschool.
Bij iedere activiteit hoopt de OWG te mogen rekenen op medewerking van hulpouders.
 
OWG-leden:
Michelle de Bloeme (voorzitter), Joyce van de Graaf, Patricia Klerk, Carola Troost, Laura Borst, Annemieke Fonkert en Robin Opree (penningmeester).