Onze school is in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen worden vastgelegd in een schoolplan en daaruit komt elke jaar een jaarplan. Na ieder schooljaar evalueren we dit plan in een jaarverslag. Deze plannen zijn besproken met de MR en hieronder te openen. 

Downloads:

Schoolplan 2023-2024

Jaarplan 2022-2023

Jaarverslag 2022-2023